Ú V O D

 Informačný systém Paradox ako jediný softvérový produkt na trhu je špeciálne zameraný na pokrytie všetkých potrieb výrobných a obchodných firiem v strojárskom priemysle.

 

Pomocou systému Paradox je možné komplexne a detailne evidovať tok výroby hutného materiálu a spracovávať všetky činnosti  súvisiace s riadením obchodu.

 

Významnou prednosťou informačného systému Paradox je aj okamžitý a stále aktuálny detailný prehľad o stave všetkých skladov v evidovaných množstvách a obstarávacích cenách.

 

Systém Paradox je perfektne použiteľný pre firmy, ktorým pre začiatok stačí jednoduchá skladová evidencia, ale tak isto tiež firmám pracujúcich v najnáročnejších podmienkach non-stop výrobných prevádzok, alebo aj obchodným firmám, ktoré si potrebujú zodpovedne viesť obchodnú agendu.

 

Informačný systém Paradox je postavený ako modulárny softvérový systém, kde sa výberom potrebných modulov dá vyskladať celková ideálna funkcionalita systému.

 

Systém Paradox je od základu postavený na multijazyčnom prostredí a podpore viacerých nezávislých stredísk hlavnej spoločnosti, takže sa môže použiť aj v nadnárodnom prostredí, pričom celkové prehľady činností za jednotlivé strediská ako aj celú spoločnosť sú veľmi ľahko k dispozícii.

 

Použitím najmodernejších vývojových nástrojov a najpokročilejších databázových serverov je zaručená vysoká rýchlosť odozvy a stabilita celého systému Paradox.

 

 

Systém Paradox tvoria tri základné skupiny pokrývajúce komplexne tok materiálu.

 

Obchodná časť  pozostáva z  objednávania materiálu do výroby alebo na ďalší predaj, cez komplexné skladové hospodárstvo jedincovej evidencie, po evidenciu zákaziek do výroby a predajných kontraktov. Tieto informácie môžu byť previazané do komplexných obchodných prípadov. Samozrejmosťou sú vždy aktuálne detailné informácie o nákladových cenách každého jedinca na ľubovoľnom sklade, taktiež, forecasty nákupu a predaja, historický a okamžitý prehľad o aktuálne dosahovanej marži a mnoho ďalšieho.

 

Výrobná časť  pozostáva z dynamického prehľadu o pohybe materiálu, rezervácie materiálu pre výrobu, resp. predaj, tvorbu detailných výrobných príkazov mnohých typov delenia, opracúvania, spájania materiálu, dynamického vyťažovania a plánovania výrobných agregátov, detailnej evidencie reálnej výroby a evidovania a vystavovania hutníckych certifikátov.

 

Finančnú časť  tvorí vystavovanie faktúr za predaj materiálu, alebo za vykonanú prácu, evidovanie došlých faktúr, dynamické oceňovanie materiálu vo výrobnom toku, evidovanie bankových pohybov a tiež zobrazenie aktuálneho salda obchodných partnerov.

 

Účtovnú časť  tvorí export finančných informácií do ľubovoľného štandardného podvojného účtovníctva, a taktiež aj online prepojenie na všetky významné účtovníctva.

 

Maloobchodná časť  plne spĺňa všetky nároky kladené na predaj tovaru cez pokladňu. Využitím fiškálneho modulu firmy Varos spĺňa všetky súčasné a budúce legislatívne nároky kladené na hotovostný predaj.

 

 

V celom systéme máme pre Vás predpripravených mnoho kvalitných a rýchlych prehľadov a tlačových výstupov, samozrejmosťou sú výstupy do Excelu, práca s čiarovými kódmi a mnoho mnoho ďalšieho.